Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce!

23-26 maja 2013

Namiot Piątek

Namiot hip-hop to nieodłączne wydarzenie towarzyszące najlepszym juwenaliom w Polsce. W dobie rozszerzającej się kultury hip-hopowej, którą interesuje się znaczna część młodych ludzi, wydarzenie to jest wręcz obowiązkowym akcentem Kortowiady.

Sama kultura hip-hop narodziła się w afroamerykańskich społecznościach w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Do Polski hip-hop trafiał etapami, a jego elementy rozwijały się w różnych okresach czasowych. Jego korzeni należy szukać na początku lat '80. Kultura hip-hop to powszechnie przyjęte cztery elementy: rap, graffiti, b-boying i DJing, z czego studenci będą mogli skosztować trzech z nich.

Namiot otwieramy o godzinie 20:00. W tym roku, ze względu na jubileuszową, 55-tą Kortowiadę, namiot zostaje wydłużony do godziny 4:00. Oprócz oczywistych koncertów artystów oraz popisów DJ'ów, znajdzie się także coś dla fanów tańca. Regionalnym akcentem tegorocznego namiotu hip-hop będzie występ olsztyńskiego artysty - Świdra.


Partnerzy namiotu: