Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce!

23-26 maja 2013

Bój Akademików

Bój akademików
Bój Akademików organizowany przez Radę Osiedla Akademickiego odbywa się na Stadionie Lekkoatletycznym w Kortowie w Kortowiadową sobotę. Do głównych celów zawodów zaliczyć trzeba wyłonienie najbardziej usportowionego Domu Studenckiego i sprawdzenie wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej uczestników.

Udział biorą drużyny 5 osobowe, z czego jedną z osób musi być przedstawicielka płci żeńskiej. Zaplanowane są następujące konkurencje – wyścig w taczkach, przeciąganie liny, bieg w parach ze związaną nogą, wyścig w workach, konkurencja niespodzianka dla kobiet oraz bieg śmierci.


REGULAMIN BÓJ AKADEMIKÓWWystrój akademików

Wystrój Akademików jest corocznym wydarzeniem, które dla mieszkańców Domów Studenckich rozpoczyna Kortowiadę. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepiej przystrojonego oraz najtrafniej ujmującego temat akademika. Mieszkańcy mają również szanse się zintegrować, gdyż przygotowania trwają po kilka dni.

Organizatorem jest Rada Osiedla Akademickiego, natomiast fundatorem nagród dla najlepszych akademików Fundacja „ŻAK” UWM.

Komisja oceniająca składa się z przedstawicieli władz Uczelni, Fundacji „ŻAK”, ACK, Samorządu Studenckiego, Rady Osiedla Akademickiego, Radia UWM FM oraz innych studenckich organizacji.

Tegoroczny temat przewodni to „Praca popłaca”, a pula nagród wynosi 6 tysięcy złotych.


REGULAMIN WYSTROJU AKADEMIKÓW

Skomentuj wpis - zapraszamy do dyskusji