Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce!

23-26 maja 2013

OrganizatorRada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
jest grupą reprezentującą ponad 30 tysięczną społeczność studentów ze stolicy Warmii i Mazur. Osoby wchodzące w skład RUSS-u przez cały rok poświęcają swój wolny czas, by walczyć o interes reprezentowanych przez nich Żaków, a także przez swoją działalność propagować kulturę fizyczną, muzyczną, czy tzw. wysoką poprzez organizowanie przedsięwzięć takich jak:

Coolturalny Student – w trakcie, którego studenci mają okazję zapoznać się z występami takich artystów jak chociażby Ryszard Rynkowski czy z czołówkią polskich kabaretów np. Kabaretem LIMO, Moralnego Niepokoju czy kabaretem Paranienormalni.

Belfer Roku – plecbiscyt, w którym Żacy UWM wybierają najlepszego pracownika naukowego na ich uniwersytecie

Dziekanat Przyjazny Studentom – podobnie jak w przypadku Belfra Roku głosy studentów decydują o wyborze najbardziej sprzyjającego i prostudenckiego, podstawowego źródła informacji (prócz samorządu), czyli dziekanatu.

Najbardziej pracochłonnym, zabierającym najwięcej czasu i energii  oraz znanym na cały kraj przedsięwzięciem RUSSu jest Kortowiada, czyli liczące 55 lata Juwenalia Olsztyńskie. Przygotowania do tego święta  rozpoczynają się praktycznie od 1 października, a praca by wszystko wypadło jak najlepiej kończy się praktycznie dopiero tydzień po Kortowiadzie. Jest to jedno z najtrudniejszych logistycznie przedsięwziąć na terenie Polski, dlatego też jest idealnym sprawdzianem możliwości i determinacji całego składu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM.

Skomentuj wpis - zapraszamy do dyskusji